Al bijna 200 jaar traditioneel bouwen

Disclaimer

Deze website geeft onze persoonlijke visie, mening en producten weer. Informatie die op deze website geplaatst wordt, is volkomen vrijblijvend van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Alle informatie waaraan rechten kunnen worden ontleend zal zijn opgenomen in de offerte en zal aan het begin van de dienstverlening worden uit- gereikt.
Gebruik van de beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verant-woording van de bezoeker van deze website.
De informatie op deze website heeft alleen een informatieve bedoeling, het is bedoeld als persoonlijk notitie van zaken die wij belangrijk vinden. De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, zijn geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website.
Wilt u contact met ons opnemen naar aanleiding van informatie op deze website, doe dat dan via e-mail. Via de contacpagina kunt u on-line een bericht versturen. Reclame, spam, dreigementen etc. worden daarbij niet op prijs gesteld.
Alleen mail voorzien van een volledige naam en een geldig retour e-mail adres wordt serieus gelezen.
Als u deze website bezoekt gaat u ermee akkoord dat er informatie over uw bezoek wordt vastgelegd. Deze informatie wordt slechts gebruikt voor statistische en administratieve doeleinden.
Nooit zullen e-mail adressen of andere ontvangen informatie van u gebruikt worden voor spam of marketing doeleinden zonder voorafgaande toe- stemming.
Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken wij u om via e-mail contact met ons op te nemen. U kunt via de contact pagina online een bericht versturen.
Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.
De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste. Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend.
Wij behouden ten alle tijden het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.
Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland. Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.